Bøhle bruk

Nils Bøhle startet Sunnvoll Sag og Høvleri i 1955 ved Stokke stasjon. Denne virksomhet flyttet han i 1958 til Jare og drev de første årene under firmanavnet Sunnvoll Sag og Høvleri. I 1962 ble bruket rammet av brann, men ble bygget opp igjen.

Bruket er senere lagt ned, og bygningene ble herjet av en ny brann i 2008.

Ramnes bygdebok (Unneberg) 1970 585

Bygdehistorie Ramnes (Rønningen) 1993 449

Referanser

Sist oppdatert: 2015-12-29 03:31

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet