Skrøslingen

"Skrøslingen er nesten to øyer, delt på midten av Skrøslingshavna. Det er bare en smal tarm som forbinder de tø øyer, Nordøya og Sørøya. " (Andersen:1998)

"På det meste, i 1875, bodde det 27 mennesker på Skrøslingen. De aller fleste mannfolka var loser, sjøl om de enkelte nevnes som sjømann og fisker, eller losdreng" (Brendalsmo:1993)

(...) det har vært folksomt her ute til tider. Ialt 4 grupper av tufter er registert, i tillegg står de gamle husene nord på øya fortsatt." (Brendalsmo:1993)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-09-23 14:27

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet