Vallø saltverk

Vallø saltverk (offisielt Det kongelige norske saltverk) var en bedrift for utvinning av salt fra sjøvann ved saltkoking. Saltverket ble opprettet i 1739 og nedlagt i 1861.  (Wikipedia)

"På den flate, forblåste tange som stakk ut i havgapet møtte de op - fantasten fra det store industrikompani, den kurfalziske generaldirektør von Beust, videre saltmeister Stein, saltforvalter Krel fra Eisenbach, berghauptmennene Schubarth og von Schlanbusch, geheimekonferanseråd Lerche." (Fett:1953)

"Fra 1742 til 1814 ble det i alt fremstilt 1 million tønner salt. En tønne Valløsalt var ca. 125 kilo. Verket innkjøpte Tolvsrød, Vallø, nordre og søndre Ulviken. Bastøy i Borre ble skjenket Verket av kongen, Christian VII. Dette var en stor fordel da øya var rik på skog" ((Valløy:1999)

Referanser

Sist oppdatert: 2013-09-26 14:13

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet