Husøy kirke

Hus%c3%b8y kirke3

Husøy kirke er en langkirke fra 1933.  Byggverket er i stein og har 200 plasser. Det ble innviet kirkegård med gravkapell på Husøy i 1925. Kirken ble tegnet av Eirik Eikrann og oppført noen år senere, med innvielse 8. september 1933. Det dreier seg om en ganske karakteristisk langkirke som er forblendet med en lokal syenitt med en nokså ru overflate. Kirken har bratte saltak — også på vesttårnet. Koret i øst er omgitt av sakristier, slik at denne delen av bygningskroppen har samme bredde som skipet. Utvendig er kirken åpenbart middelalderinspirert med moderne tillempninger, mens den innvendig er preget av en funksjonalistisk påvirket klassisisme. Kirkegården brer seg hovedsakelig sørover og vestover fra kirken. (Wikipedia.no)

"I det parkmessige anlegget rett nord for kirken vil du se en minnestein over de falne på Husøy under den siste verdenskrig. Ialt 14 navn står på steinen. " (Asplin:1998)

 

 

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-11-04 14:37

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet