Jarlsberg flyplass

"I august 1940 laget tyskerne en improvisert flyplass på Jarlsberg. Elektriske lys ble montert på bakken, til orientering for landing etter mørkets frembrudd." (Sem og Slagen: en bygdebok: 2.b.2: 1963)

"Fra de omliggende gårder ble det ekspropiert grunn, i alt 315 dekar, til en rullebane, 1400 m lang og 225 m bred. Nordmenn ble skrevet ut til arbeidsinnsats. Sammen med russiske sivile flyktinger av begge kjønn utførte de en stor del av planeringen" (Sem og Slagen: en bygdebok: 2.b.2: 1963)

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-11-26 13:30

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet