Kanalen

"Kanalen ble tatt i bruk i 1735 og løpet var da oppmudret til en dybde av 5-6 fot. Tvers over kanalen hadde Christiansen latt bygge en 62 fot lang og 20 for bred klappbro som trekkes opp når skip med master skulle passere." (Johnsen:1971)

"Det interessentskap som på 1830-tallet ble dannet for igjen å sette Stenkanalen i brukbar stand, kunne i 1838 åpne den for publikum. Kanalen var da 547 favner lang, 7 fot dyp og 40 fot bred ved daglig vannstand(...)Med den sterke vekst i byens liv fulgte snart et krav på en mer tidsriktig kanal. En bestemte seg for å innrette en kanal som var 2243 meter lang og 6,6 m dyp ved middelvannstand." (Johnsen:1971)

"Denne kanal - som bl.a. gjorde det mulig for dampskip å nå inn til Tønsbergs havn - ble høytidelig åpnet i mai 1896". (Johnsen:1971)

 

Referanser

Sist oppdatert: 2013-12-09 11:01

Kommentarer

comments powered by Disqus
Fargekoder
Taggen er ikke knyttet til dette temaet
Taggen er knyttet til dette temaet